Skladby, úpravy

Kristus Pán se narodil (SATB)

Kristus Pán se narodil.pdf

O salutaris hostia (SATB)

O salutaris hostia.pdf

Zpěv před evangeliem (Zmrtvýchvstání Páně) SATB

Zpěv před evangeliem (Zmrtvýchvstání Páně).pdf

Ave Maria (věnováno moji mamince) S+varhany

(Skladba zařazena do soutěže SDH a také vybrána k prezentaci na Dnech soudobé hudby v Praze)

Ave Maria - doprovod.pdf (53515)

Ave Maria - solo.pdf (46184)
 

 

Kontakt

Mgr. Michael Korbička mkorbicka@seznam.cz