Dílo A. Tučapského

Dílo A. Tučapského je velice rozsáhlé. Obsahuje cca 600 děl jak vokálních, tak i instrumentálních. Pokusil jsem se celé dílo zkompletovat a neustále doplňovat novými skladbami.

Kontakt

Mgr. Michael Korbička mkorbicka@seznam.cz